شما می توانيد محصولات استومی كلوپلاست را از داروخانه های منتخب سراسر  كشور تهيه کنيد. برای كسب اطلاعات بيشتر با كانون مشاوره كلوپلاست (كمک) به شماره 68518-021 تماس حاصل فرماييد.