جهت اطلاع از  آدرس و شماره تماس داروخانه به صفحه نمایندگی و شعب مراجعه فرمایید.