• خاصيت ترموپلاستیک كه تحت تاثير دمای بدن ، خود را در چين و چروک های پوست رها می كند و كاملا با فرورفتگی و چين های ناحيه پريستومال تطابق می يابد.
  • چسبندگی سريع و ايجاد ايمنی برای بيمار
  • جدا شدن ملايم  و بدون ايجاد آسيب پوستی
  • ماندگاری بالا بر روی پوست
  • جذب رطوبت و حفظ pH ‌پوست
  • وجود 6 نقطه انعطاف پذير در  چسب كه حين خم و راست شدن حركات استوميت را تسهيل می كند.
  • قابليت اتصال به كمربند