اسپری پاک کننده چسب ، بر پایه سیلیکون بسیار با پوست سازگار است و اجازه می دهد تا چسب پایه را سریع و آسان ازجدا كنيد. اسپری پاک کننده چسب براوا ملایم بوده و قوطی آن قابلیت تخلیه کامل را دارد. در عرض چند ثانیه خشک می شود و سوزش ايجاد نمی کند، بنابراین چسبندگی چسب بعدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.