مزایای کلیدی:

– طراحی شده متناسب با حرکت با بدن به معنی امنیت بیشتر و زمان نگهداری طولانی تر چسب پایه.

– سازگار با پوست و بادوام  بنابراين می تواند رطوبت را جذب کند، که باعث می شود چسب پايه کمتر مستعد جدا شدن از پوست باشد.

– نوار الاستیک براوا 1.5 برابر الاستیک تر از سایر برندهای موجود در بازار است.

– تعداد در هر جعبه: 20 عدد