• هموار كردن چين و چروک ها و فرورفتگی های پوست و ايجاد سطحی صاف برای چسبيدن بهتر چسب به پوست
  • ايجاد یک لايه محافظتی برای جلوگيری از نشت ترشحات خروجی
  • جذب رطوبت و جلوگيری از خيس خوردگی
  • دارای خاصيت شكل پذيری بالا
  • همراه با کلید چرخشی: استفاده آسان برای افرادی که دست‌ها یا انگشتان ضعیف‌تری دارند، یا برای استخراج آخرین ذره خمیر از لوله