پد پاک کننده چسب براوا برای از بین بردن آرام باقی مانده چسب روی پوست استفاده می شود. پاک کننده چسب براوا می تواند باقی مانده های روی پوست را از بین ببرد و در عرض چند ثانیه خشک شود. پد پاک کننده در هنگام مسافرت به دلیل اندازه آن کاربردی است.

تعداد در هر جعبه: 30 عدد